Team coaching & training

Regelmatig begeleid ik management teams bij het versterken van hun samenwerking, (onderlinge) communicatie en leiderschapskwaliteiten. Ieder team dat het gevoel heeft dat de communicatie, samenwerking en verbinding beter kan, help ik graag. Teams die zichzelf meer plezier, motivatie, eigenaarschap en effectiviteit gunnen. Die samen willen groeien, oplossingen creëren en doelen willen bereiken. Daarbij is er ruime aandacht voor het vergroten van de effectiviteit in het aansturen van teams.

Herken je (een van) onderstaande doelen of vragen, dan kan team coaching jullie versterken.

Teamontwikkeling, (persoonlijk) leiderschap, vertrouwen

 • Elkaars kwaliteiten (h)erkennen en gebruiken.
 • De flexibiliteit, daadkracht, ondernemerschap, efficiency en effectiviteit van het team vergroten.
 • Ontdekken wat de teamleden nodig hebben om eigenaarschap te nemen.
 • Hoe kunnen team leden elkaar stimuleren, motiveren en van elkaar leren?
 • Hoe wil het team geleid worden? Wat vraagt dat van de leidinggevende?

Vitaliteit (fysiek & metaal), stressreductie en -preventie

 • Hoe verbeter je de sfeer, het vertrouwen en de motivatie?
 • Optimaal gebruik maken van de talenten en kwaliteiten, zodat het werk energie geeft.
 • Welke stressoren en energiebronnen zijn er? Hoe ga je daar als team mee om?
 • Je wilt het zelfregulerend- en het probleemoplossend vermogen van het team vergroten.

Communicatie, samenwerking, relatie, conflict

 • Kan de onderlinge communicatie beter en effectiever?
 • Hoe willen teamleden met elkaar om gaan en hoe bereik je dat? Inzicht in het effect van filters en patronen.
 • Ontdek hoe het team conflicten oplost. Is dat effectief en wat kun je er van leren?
 • Welke invloed wil je als team uitoefenen op de omgeving? Hoe doe je dat?
 • Je wilt onderlinge verbinding en veiligheid vergoten.

Hoe?

Onbewuste patronen, gedachten en aannames zijn vaak de reden dat een team minder effectief is dan het kan zijn. Om de vaardigheden en kwaliteiten van het team te versterken, onderzoeken we wat de patronen zijn en hoe die in stand worden gehouden. We kijken naar de behoeftes, belemmeringen en wat het team motiveert in relatie tot het gewenste resultaat. Met het verkregen inzicht werkt het team snel en effectief, vanuit eigen kracht, aan het gewenste doel.

Het team kan het geleerde direct in praktijk brengen. Dit vergroot het leereffect en zorgt voor een blijvende verandering. Teamleden zijn in staat elkaar te helpen en te versterken. De aanpak bevordert het zelfregulerend vermogen van het team, wat de motivatie en vitaliteit vergroot. Het heeft daarmee een positief effect op de prestaties en het ziekteverzuim.

 • Ik kom snel tot de kern door gebruik van mijn intuïtie, analytisch vermogen, kennis en ervaring. Spiegelen, respectvol confronteren en vragen stellen leiden tot inzicht en beweging.
 • De toegepaste instrumenten en werkvormen zijn divers en afhankelijk van de vraag, de mensen, patronen en context. Ze bevorderen het samen werken aan groei, verandering en het gestelde doel. Het stimuleren van eigen inbreng, benutten en versterken van kwaliteiten vergroot het zelfsturend- en probleemoplossend vermogen. Hierdoor werk je aan blijvend resultaat.

In overleg kan ook gekozen worden voor outdoor- en teambuilding- activiteiten die het gezamenlijk groeiproces ondersteunen.

Bij “Even voorstellen” lees je meer over wie ik ben, mijn aanpak, kennis en ervaring.

Mail, bel of app om te bespreken hoe ik het team kan helpen, ook als de vraag er niet bij staat. Team coaching & training is altijd maatwerk.

CVI voor persoonlijk leiderschap & teamontwikkeling
CVI

Ontdek ieders natuurlijke energie en talent met de Core Values Index (CVI). De enige test die tijd en context onafhankelijk inzicht geeft in ieders ‘nature’ in plaats van ‘nurture’.

De CVI geeft inzicht in optimale taakverdeling best passend bij de natuur van mensen, draagt bij aan teambuilding en betere samenwerking door inzicht in elkaars conflictstijl en kracht. Ook helpt het vitaliserende loopbaankeuzes te maken en interactie met je omgeving te verbeteren.

Meer lezen

Leiderschapsontwikkeling & Executive coaching

Leiderschap gaat over initiatief nemen en richting geven. Geleerden zijn het er over eens dat het begint met zingeving, zelfkennis en persoonlijk leiderschap. Dat vormt de basis voor effectiviteit in het complexe samenspel van context, medewerkers, eigen persoonlijkheid en mentale & fysieke vitaliteit.

Dit heeft geleid tot een model** met een holistische kijk op leiderschapsontwikkeling met zelfinzicht en zingeving als fundament voor effectief leiderschap, in relatie met de persoon, de omgeving en de vraag.

Meer lezen

** gebaseerd op de visie van Prof. Dr. J. van Muijen

Op koers in verandering

Workshop voor richting en ‘zingeving’ van het team binnen de context van de organisatie.

Wat zijn de missie & visie van het team? Wat is nodig om dat te realiseren?

Samen creëer je een duidelijk kompas, zodat het team keuzes gemakkelijk kan toetsen op de toegevoegde waarde voor het bereiken van de gekozen richting.

Trainingen & workshops

Maatwerktrainingen voor teams worden in-company of op een externe locatie naar keuze verzorgd. Je werkt met je team aan zelfinzicht, kennis en vaardigheden. Met interactieve en ervaringsgerichte werkvormen leer je ook van elkaar. Je zet samen de eerste stappen om het geleerde in praktijk te brengen.

Onderwerpen die vaak centraal staan bij teamontwikkeling:

 • De invloed van communicatie op samenwerking en weerstand
 • Effectief communiceren en samenwerken
 • Feedback geven en ontvangen
 • Jouw kernenergie en de team effectiviteit (CVI)
 • Inspirerend en verbindend Leiderschap
 • Op koers in verandering
 • Ongeschreven regels in beeld
 • Teambuilding
 • Stress verminderen en voorkomen
 • Vitaliteit vergroten
 • Mentale kracht, energie & invloedTeam coaching & training is altijd maatwerk.

Desgewenst kan het ‘standaard aanbod’ ook in-company aangeboden worden.

Mail, bel of app om te bespreken wat jouw team verder helpt.