Integraal maatwerk

Het tempo van veranderingen, de hogere pensioenleeftijd en de veranderende mindset van verschillende generaties ten opzichte van werk vragen veel van organisaties.

Werk maken van Duurzame Inzetbaarheid is onontbeerlijk voor alle organisaties die nu willen werken aan de toekomst. Organisaties die betrokken en vitale medewerkers belangrijk vinden en ontwikkeling stimuleren. Die leidinggevenden faciliteren in hun ontwikkeling om optimaal sturing te geven aan verandering, innovatie en het samen bereiken van doelen.

Volgens van der Klink et al (2010) betekent Duurzame Inzetbaarheid – vrij vertaald –  dat mensen over de mogelijkheden en voorwaarden beschikken om fysiek en mentaal vitaal te kunnen (blijven) functioneren in huidig en toekomstig werk. En dat dat vraagt om een werkcontext die hen daartoe in staat stelt en een attitude en motivatie om mogelijkheden te benutten.

De PeopleProof scan

Wil jouw organisatie toekomstbestendig zijn en werk maken van Duurzame Inzetbaarheid? Met de PP-scan ontdek je wat daarvoor nodig is. Er wordt o.a. gekeken naar leiderschap, attitude, vitaliteit, vaardigheden, onderlinge communicatie en organisatorische aspecten in relatie tot toekomstige ontwikkelingen. Met het advies kan de organisatie direct gerichte interventies inzetten.

De scan heb ik ontwikkeld op basis van uitgebreid literatuuronderzoek, studies en jarenlange ervaring in dit werkveld. Waar onderzoek geregeld via (online) vragenlijsten wordt gedaan, onderscheidt de PP-scan zich door een persoonlijke aanpak. Met semigestructureerde diepte-interviews vraag ik door op antwoord-motieven van geïnterviewden. Zo worden aannames beperkt, een voorwaarde voor een goed gefundeerd beeld en organisatie specifiek advies op de verschillende deelgebieden.
Het resultaat is een overzichtelijk rapport en praktijkgericht advies, waar de organisatie actie op kan ondernemen.

Ik help graag verder vanuit mijn ervaring met Duurzame Inzetbaarheid, door diverse activiteiten uit het advies uit te voeren.

Coaching, training en programma’s op maat

Vraag gestuurde oplossingen voor vragen op het vlak van:
 • Ontwikkeling (persoonlijk) leiderschap & teamontwikkeling
  • Leiderschap & verbinding
  • Vaardigheden & competenties
 • Bevorderen vitaliteit (fysiek + mentaal) & stresspreventie en -reductie
  • Vitaliteit & autonomie
  • Motivatie & betrokkenheid
 • Verbeteren effectieve communicatie & samenwerking.
Dit alles in samenhang met de missie, visie en strategie, beleid en innovatie.

Bij “Even voorstellen” lees je meer over wie ik ben, mijn aanpak, kennis en ervaring.
Ook kun je de ervaringen van anderen lezen bij “Wat anderen zeggen” (under construction)

Mail, bel of app om te bespreken hoe ik kan helpen als je interesse hebt in de PP-scan, coaching, training of als je een vraag hebt over Duurzame Inzetbaarheid.