(Persoonlijk) Leiderschap

Leiderschap gaat over initiatief nemen en richting geven. Geleerden zijn het er over eens dat het begint met zelfkennis, zingeving en persoonlijk leiderschap. Dat vormt de basis voor effectiviteit in het complexe samenspel van context, medewerkers, eigen persoonlijkheid en mentale & fysieke vitaliteit.

Daarom geloof ik bij leiderschapsontwikkeling en Executive Coaching in een holistische aanpak. Een aanpak, gebaseerd op de visie van Prof. Dr. J. van Muijen, met zelfinzicht en zingeving als fundament. Daarop bouw je verder aan effectief leiderschap, rekening houdend met jouw persoonlijkheid, de omgeving en de vraag.

Je kunt je (persoonlijk) leiderschap versterken door individuele coaching, team-coaching van management teams en (maatwerk)training. Met verschillende werkvormen haal ik je uit je comfortzone door het vraagstuk niet alleen te bespreken, maar ook te voelen en ervaren. Door ook gebruik te maken van de wijsheid van het lichaam, kom je snel tot de kern. Zo ontstaat inzicht en kom je in beweging. Spiegelen, respectvol confronteren, humor en verbinding horen bij de aanpak. Met enthousiasme ’doen wat nodig is’ om jou je unieke potentieel te laten benutten.

Werkvormen

De gebruikte werkvormen, theorieën en instrumenten zijn afhankelijk van de (ontwikkel)vraag, de persoon, de context en de doelstelling.

Het afnemen van een CVI (Core Value Index) is een goed vertrekpunt voor zelfinzicht. In tegenstelling tot de meeste testen is deze niet of nauwelijks tijd en context gebonden en is de uitslag ook jaren later voor 97% gelijk.

Diverse bekende werkvormen worden op een unieke manier ingezet:

  • Kernkwadranten van Ofman fysiek doorlopen om bewegingsruimte op allergieën te verruimen.
  • Logische Niveaus fysiek doorleven voor effectievere verandering.
  • Stad van Axen (werkbare variant van Roos van Leary) laat ineffectieve communicatie herkennen en ombuigen.
  • Drie-positie Coaching in de ruimte om verschillende perspectieven te doorvoelen.
  • Metaforen inzetten om lastige onderwerpen inzichtelijk en bespreekbaar te maken.
  • Tekenen/(beeld)kaarten/werken met objecten activeren de andere hersenhelft en stimuleren andere inzichten.
  • Paarden-coaching (via derden) ingezet als spiegel.
  • Wandelen of andere fysieke inspanning bevordert beweging in het hoofd en de vitaliteit.

Bovenstaande is niet limitatief. Het geeft een beeld van mijn onderscheidende werkwijze.

Mail, bel of app als je meer wilt weten over coaching- of trainingsmogelijkheden.